5. Index operum

Abbreviatio fontisAbbreviationis explicatioAnnotatio (editio, series etc.)Aetas fontisDescriptio fontis
Ábel, Hum. Ábel Jenô, Magyarországi humanisták és a Dunai Tudós Társaság. Bp. 1880. Értekezések a MTA Nyelv- és Széptudományi Oszt. körébôl, VIII/8. Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.
ActaBeatr. Acta vitam Beatricis reginae Hungariae illustrantia. Aragoniai Beatrix magyar királyné életére vonatkozó iratok. Közli Berzeviczy Albert. Bp. 1914.Monumenta Hungariae historica. Diplomataria, XXXIX. Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.
Acta.Kegl.Acta Keglevichiana annorum 1322-1527. Izdao ih Vjekoslav Klaic. Zagreb 1917. Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.
AgrtSz Agrártörténeti Szemle, I. (1958) -- Periodicum. Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. III. p.I.
ANDR.PANN. Andreae Pannonii Libellus de virtutibus Matthiae Corvino dedicatus.Fraknói V. és Ábel J., Két magyarországi egyházi író a XV. századból. Bp. 1886. pp. 1-133.1467. Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.
Ann.Pos. Annales Posonienses. Rec. E. Madzsar.Szentpétery, SRH I pp. 125-127.XIIex. Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.
Apponyi okl. A Pécz nemzetség Apponyi ágának ... oklevelei, I. Bp. 1906. Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.
Arch.Eur.C.-O. Archivum Europae Centro-Orientalis, I (1936)Periodicum Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. IV. p.I.
Art.1485. Articuli pronunciati de officio palatinatus.CJH pp. 396-402. Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.
Art.1525. Articuli in conventu et diaeta generali ... anno 1525.Kovachich, M. G. (ed.), Vestigia comitiorum apud Hungaros ... celebratorum. Budae 1790. pp. 593-616. Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.
Art.Sclav. Articuli nobilium regni Sclavoniae.CJH pp. 554-560.1492. Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.
AUSz Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Historica, tom. XXXVI. Szeged 1971. Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. III. p.I.
Bakócs-cod. Bakócs-codex vagy Bakócs Tamás egri püspök udvartartási számadókönyve 1493-96. évekrôl. Közli Kandra K. Eger 1888. Adatok az Egri Egyházmegye történelméhez, II/3-4.1493-96. Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.
Balassa lt. A Balassa család levéltára, 1193-1526. Fekete Nagy A. kézirata alapján sajtó alá rendezte Borsa Iván. Bp. 1990. A Magyar Országos Levéltár Kiadványai, II. Forráskiadványok, 18. Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. III. p.I.
Balázsy, Heves Balázsy Ferenc, Heves vármegye története, I. Eger 1897. Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXV.
Bálint, Szeged Bálint Sándor, Szeged reneszánsz kori mûveltsége. Bp. 1975.Humanizmus és reformáció 5.1459-1465. Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXV.
Bánffy oklt. Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy család történetéhez, I. Szerk. Varjú E. Bp. 1908. -- II. Szerk. Iványi B. Bp. 1928. Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXV.
Bárdosy, Suppl. Bárdosy, Johannes, Supplementum analectorum terrae Scepusiensis. Leutschoviae 1802. Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXV.
Bártfai, Forgách Bártfai Szabó László, A Hunt-Poznan nemzetségbeli Forgách család története. Esztergom 1910. Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXV.
Bártfai, Pest Bártfai Szabó László, Pest megye történetének okleveles emlékei. Budapest 1938. Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXV.
Bártfai, Széchényi Bártfai Szabó László, A Sárvár-felsôvidéki gróf Széchényi család története, I. Bp. 1911. Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXV.
Batthyáneum Batthyáneum, I (1912) - Periodicum. Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. II. p.I.
Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.
Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:Békefi, Kápt.
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:Békefi,Népokt.
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:Békefi, Pásztó
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:Békefi, Pécs
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:Békefi, Pilis
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:Békésmegyei oklt.
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:III. Béla
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:Bevilaqua, Mészáros
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis: BONF.
Abbreviationis explicatio:Antonius de Bonfinis, Rerum Ungaricarum decades. Ed. I. Fógel, B. Iványi et L. Juhász, I-III. Leipzig 1936. -- IV. Bp. 1941.
Annotatio (editio, series etc.): BSMRAe
Aetas fontis:a.1496.
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXVI.

Abbreviatio fontis:Borsa, Somogy
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:Brev.Str.
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:Brüsszeli okmt.
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:BSMRAe
Abbreviationis explicatio:Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum.
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:Bullae Bonif. IX.
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:C.Alb.
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:Capit.Iud.
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:CD And.
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:CD Arp.
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:CD Arp.cont.
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:CD Blagay
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:CD Croat.
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:CD Frangepán
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:CD Hung.
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:CD Hung.adn.
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:CD Károlyi
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:Dl v. DF
Abbreviationis explicatio:Magyar Országos Levéltár, Mohács elôtti gyûjtemény
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis:
Abbreviationis explicatio:
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV.

Abbreviatio fontis: Leg.Lad.
Abbreviationis explicatio: De Sancto Ladizlao rege Ungarie. Rec. E. Bartoniek
Annotatio (editio, series etc.): Szentpétery, SRH pp.515-527.
Aetas fontis:c.1200
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XLIII.

Abbreviatio fontis: Leg.Steph.maior
Abbreviationis explicatio: Vita Sancti Stephani regis. Rec. E. Bartoniek
Annotatio (editio, series etc.): Szentpétery, SRH pp.376-392.
Aetas fontis:c.1070-1080.
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XLIII.

Abbreviatio fontis: Szentpétery, SRH
Abbreviationis explicatio: Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. Ed. E. Szentpétery, I-II. Bp. 1937-1938.
Annotatio (editio, series etc.):
Aetas fontis:
Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XLII.