UNDER CONSTRUCTION!

5. Index operum

Fons: Lexicon Latinitatis ... Hungariae vol. I. p.XXIV-LV.

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Z

A
Ábel, Hum.
Acta Beatr.
AgrtSz
ANDR.PANN.
Ann.Pos.
Apponyi okl.
Arch.Eur.C-O.
Art.1485.
Art.1525.
Art.Sclav.
AUSz

B
Bakócs-cod.
Balassa lt.
Balázsy, Heves
Bálint, Szeged
Bánffy oklt.
Bárdosy, Suppl.
Bártfai, Forgách
Bártfai, Pest
Bártfai, Széchényi
Batthyáneum
Békefi, Kápt.
Békefi, Népokt.
Békefi, Pásztó
Békefi, Pécs
Békefi, Pilis
Békésmegyei oklt.
III. Béla
Bevilaqua, Mészáros
BONF.
Brev.Str.
Brüsszeli okmt.
BSMRAe
Bullae Bonif. IX.

C
C.Alb.
Capit.Iud.
CD And.
CD Arp.
CD Arp.cont.
CD Blagay
CD Croat.
CD Frangepán
CD Hung.
CD Hung.adn.
CD Károlyi
CD patr.
CD Slov.
CD Teleki
CD Zichy
CERB. Ioann.
CERB. Max.
Chron.Dubn.
Chron.F.M.O Chron.Monac.
Chron.Pos.
Chron.saec.XIV.
Chron.Sitt.
Chron.Zagr.
CJH
Confirm.1490.
Constit.1445.
Constit.1446.
Constit.1474.
Constit.1519.
Constit.1522.
Constit.1526.
Csáky oklt.
Császár, Acad.Istr.

D
Dankó, Hymn.
Decr.c.1010.
Decr.c.1031.
Decr.a.1077.
Decr.c.1077.
Decr.1092.
Decr.a.1104.
Decr.1222.
Decr.1231.
Decr.1267.
Decr.1291.
Decr.1298.
Decr.1327.
Decr.1328.
Decr.1342.
Decr.1351.
Decr.1385.
Decr.1397.
Decr.I.1397.
Decr.II.1397.
Decr.1402.
Decr.1404.
Decr.I.1405.
Decr.II.1405.
Decr.1411.
Decr.1417.
Decr.1427(a).
Decr.1430.
Decr.I.1435.
Decr.II.1435.
Decr.1439.
Decr.1440.
Decr.1444.
Decr.1446.
Decr.1447.
Decr.1453.
Decr.1454.
Decr.I.1458.
Decr.II.1458.
Decr.1459.
Decr.1462.
Decr.1463.
Decr.1464.
Decr.1467.
Decr.1468.
Decr.1470.
Decr.1471.
Decr.1472.
Decr.1475.
Decr.1478.
Decr.1481.
Decr.1486.
Decr.1492.
Decr.1495.
Decr.1498.
Decr.1500.
Decr.1504.
Decr.1507.
Decr.1508.
Decr.1514.
Decr.I.1518.
Decr.II.1518.
Decr.1519.
Decr.1521.
Decr.1523.
Decr.1525.
Dipl.Anjou
Dipl.Békés
Dipl.Hont
Dipl.Hung.ant.
Dipl.Mátyás
Dipl.Ráckeve
Dipl.Ragusa
Dipl.Sáros
Dl (v. DF)
Doc.Val.
Domanovszky, Szep.
DRH

E
Eckhart, Szentkorona
Ench.
Engel, Gesch.Ung.
Engel, Mon.Ungr.
Estei Hippolit
Érszegi, Sárvár
Érszegi, Szeged
Eszterházy oklt.

F
Fejér, Genus
Fejérpataky, II. István
Fejérpataky, Kálmán
Fejérpataky, Szám
Form.styli
Fraknói, Kegyúri jog
Fraknói, László

G
GAL.
GEORG.POLYC. Epist.
GEORG.POLYC. Or.
GER.
Gombos, Catal.
Gratia Sig.
GREG.GYÖNGY. Dir.
GREG.GYÖNGY. Expl.
Gündisch, Urkb.
Gyárfás, Jászkunok
Györffy, Geogr.hist.
Gyula oklt.

H
HARTV.
Haz.oklt.
Héderváry oklt.
Horváth, Dipl.
HtK

I
IAN.PANN. Dem.
IAN.PANN. Eleg.
IAN.PANN. Epigr.
IAN.PANN. Epist.
IAN.PANN. Epist. (Ábel,Adal.)
IAN.PANN. Epist. (TSz)
IAN.PANN. Eran.
IAN.PANN. Hom.Il.
IAN.PANN. Lud.Gonz.
IAN.PANN. Or.
IAN.PANN. Pac.Ital.
IAN.PANN. Paneg.
IAN.PANN. Plut.dicta
IAN.PANN. Plut.inim.
IAN.PANN. Plut.negot.
IAN.PANN. Poem.
IAN.PANN. Poem. (ItK)
IAN.PANN. Ps.Dem
Illava okmt.
Inqu.Marg.
Inst.mor.
IOH.LEM.
IOH.O.M.
IOH.THURÓCZ
IOH.VITÉZ Epist.
IOH. VITÉZ Epist.var.
IOH.VITÉZ Or.
ItK
IVAN.
Iványi, Bártfa
Iványi, Eperjes
Iványi, Nemzetk.jog
Janzsó, László
Juck, Výsady
Juhász, Tschan

K
Kal.Str.
Kaprinai, Dipl.
Karácsonyi, Lónyaiak
Karácsonyi, Sz. István
Károly, Fejér
Kemény, Ref.
Knauz, II. Endre
Kolozsvár oklt.
Komárom vm. okl.
Könyvkultúra
Kovachich, Suppl.
Kovachich, Syll.
Kovachich, Vestigia

L
LAD.MACED. Or.
LAD.VET.
Leg.Emer.
Leg.Gerh.maior
Leg.Gerh.minor
Leg.Hel.
Leg.Lad.
Leg.sanct.Hung.
Leg.Steph.maior
Leg.Steph.minor
Leges eccl.
Lex.Hung.
Londoni okmt.
LtK

M
Máram.dipl.
Marsina, Urbáre
MART.THYRN. Ad procer.
MART.THYRN. Dedic.
Matth.epist.
Matth.epist.Rom.
Mátyás lev.
MAUR.
Melczer okm.
MIÖG
Mir.Ioann.
Miskolc oklt.
MKSz
MNy
Mon.Arp.
Mon.Békés
Mon.Budapest
Mon.eccl.
Mon.Herald.
Mon.Jud.
Mon.rust.
Mon.Str.
Mon.Vespr.
MONET.
M.Sion
MTT
MÜGELN

N
NIC.BAR.
NIC.MIRAB.

O
Obs.Iadr.
ÓMO
Ord.Agr.
Ord.Str.

P
Palásthyak
Péch, Bányamívelés
PELB.TEM. Pom.sanct.aest.
PELB.TEM. Pom.sanct.hiem.
PELB.TEM. Stell.
Pesty, Krassó
Pesty, Szörény
PETR.RANS. Epit
PETR.VÁRAD
Planctus
P.MAG.
Podmaniczky oklt.
Propos.1432-33.
PRT

Q
Quell. u. Forsch.
Qu.Kronstadt

R
Rat.coll.
Rechn.Hermannstadt
Reg.Arp.
Reg.Slov.
Reg.Var.
Reizner, Szeged
RIC.
ROGER.

S
Sacra concil.
Schmauk, Suppl.
Serm.dom.
Serm.Quinqueeccl.
SIMON HUNG.
SIMON KÉZA
Solymosi, Adó
Solymosi, Hospes
Sopron tört.
Sopron vm. okl.
Sopron vm. tört.
Stat.Cis-Danub.
Stat.Transsylv.
Stat.Zagr.
Syn.c.1100.
Syn.a.1116.
Syn.1279.
Syn.1450.
Sz
Szabó, Ogy.
Szabolcs okl.
Szalkai
Székely oklt.
Szent-Ivány
Szentkláray, Hajóhadak
Szentpétery, Okl.
Szentpétery, Pécs
Szentpétery, SRH
Sztáray oklt.

T
TAUR. Staur.
TBM
Teleki, Hunyadiak
Temes okl.
Teutsch, Urkb.
TGy
Theiner, Vet.Mon.
THOM.SPAL.
Tóth-Szabó, Huszita
Tripart.
TSz
TT
Turul

U
Urb.Vespr.
Urk.Burgenland
Urk.Heiligenkreuz
Urk.Ladisl.

V
VALENT.CYB. Carm.
VALENT.CYB. Laud.
Váradi stat.
Varga, Szeged
Veress, Matricula
Veszpr.reg.
Visit.Str.
VSz

W
Wagner, Anal.
Weber, Leibitz
Wéber, Podolin
Wenzel, Bány.
Wenzel, Fuggerek
Wenzel, Kassa
Wenzel, Stibor

Z
Zala oklt.
Závodszky, Törvények
Zimmermann, Urkb.
Zsigm.oklt.

6. Abbreviationes in lexico nostro adhibitae

a. = ante -- elôtt
abl. = ablativus
abs. = absolute -- egymagában, vonzat nélkül (álló)
acc. = accusativus
... = ... Bp. (Hung.) = Budapest(ini) -- Budapest(en) ... = ...
... = ...

Praefationem et Introductionem Latino sermone interpretatus est Geyza Érszegi.